carnivore mari  
CAMPANIE EDUCATIVA
° Promovarea retelei de arii protejate
° Prevenirea braconajului
° Promovarea beneficiilor retelei Natura 2000 si a retelei locale
° Educatie in scoli

Promovarea beneficiilor retelei Natura 2000 si a retelei locale

   Explicarea conceptului Natura 2000 s-a dovedit a fi un element esential pentru implementarea retelei in Europa. Conservarea biodiversitatii nu este viabila daca conduce la restrictii in cazul utilizarii terenurilor sau la schimbari in modul de viata al oamenilor. De asemenea, daca restrictiile nu sunt insotite de scheme de compensare a pagubelor, rezultatul final va fi respingerea actiunilor de conservare a biodiversitatii.
   De aceea, in vederea cresterii nivelului de intelegere a conceptului „Natura 2000” si a beneficiilor socio-economice care sunt generate de includerea ariilor protejate ce apartin spatiului montan al judetului Vrancea in reteaua ecologica europeana Natura 2000, se implementeaza in cadrul proiectului LIFE05 /NAT/RO/000170 o campanie educationala sprijinita prin conceperea, editarea si distribuirea de materiale informative care au ca subiect reteaua Natura 2000 si reteaua locala pentru protectia carnivorelor mari.

   Materialele si modul de comunicare in vederea promovarii beneficiilor socio-economice ale retelei Natura 2000 se realizeaza avand la baza „Strategia de comunicare cu privire la conceptul Natura 2000”. Strategia a fost realizata pornind de la recomandarile CE si cuprinde:
- descrierea instrumentelor strategiei: informarea si comunicarea;
- principii de baza in strategia de comunicare;
- responsabilitatile si obiectivele echipei de comunicatori;
- analiza canalelor de comunicare existente;
- abordarea partilor interesate aferente ariei protejate Natura 2000;
- structura strategiei de comunicare;
- evaluarea impactului comunicarii.

   Pentru evaluarea bagajului de informatii al populatiei locale referitor la conceptul „Natura 2000”, s-a considerat oportuna rularea unui chestionar de opinie scris, in perioada noiembrie 2006 – aprilie 2007 in localitatile Bradetu, Naruja, Herastrau, Haulisca, Coza, Lepsa si Gresu, pe un esantion de 150 de persoane cu varste cuprinse intre 25 si 55 de ani. Acest chestionar a scos in evidenta o slaba informare in privinta conceptului „Natura 2000” sau o intelegere gresita a putinelor informatii referitoare la acest subiect, la nivelul intregii populatii chestionate.

   Incepand cu luna septembrie 2006, au avut loc o serie de intalniri cu autoritatile judetului Vrancea si cu proprietarii de terenuri, acestea avand drept scop informarea cu privire la conceptul Natura 2000 si la desemnarea ca situri Natura 2000 a unor arii suprapuse pe teritoriul judetului Vrancea.

   Aceste campanii de informare au avut ca obiective aducerea la cunostinta participantilor propunerile de situri Natura 2000 din Vrancea, familiarizarea cu notiunile de baza referitoare la conceptul Natura 2000, prezentarea beneficiilor si a atributiilor impuse de implementarea retelei Natura 2000 pe teritoriul tarii precum si posibilitatile de finantare oferite.

   Analizarea preocuparii populatiei locale in legatura cu protectia speciilor de carnivore mari
   Analizarea preocuparii populatiei locale in legatura cu protectia speciilor de carnivore mari in cadrul siturilor Natura 2000, a fost realizata de catre Universitatea din Bucuresti, APM Vrancea si ADD FV, in localitatile de pe teritoriul de implementare a proiectului.
   Aceasta a fost realizata prin cercetare sociologica, prin aplicarea unui chestionar de opinie unui esantion reprezentativ al populatiei din comunele: Tulnici, Soveja, Barsesti, Vizantea-Livezi, Vidra, Valea Sarii, Vrancioaia, Naruja, Nistoresti, Paltin, Nereju, Vintileasca, Jitia, Dumitresti, Chiojdeni. Marimea populatiei de cercetat a fost de 53073 locuitori. Cercetarea sociologica a fost efectuata in perioada 1 iulie 2008 – 6 iulie 2008 in localitati selectate, gradul de incredere preconizat al sondajului fiind de ±5%. Rezultatul va fi prezentat intr-un raport de sinteza, ce va fi utilizat in pregatirea intalnirilor cu populatia locala si in realizarea planurilor de management.

   Intalniri

   In martie 2008 in cadrul unei intalniri cu proprietarii de paduri, a fost realizata de catre APM Vrancea, o prezentare a retelei de situri Natura 2000 propuse pentru conservarea carnivorelor mari si au fost prezentate beneficiile socio-economice generate de acest nou statut juridic.

   De asemenea, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului in perioada 05 Iunie-07 Iunie 2008, Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea impreuna cu Directia Silvica Focsani si Administratia Parcului Natural Putna-Vrancea, au organizat la Centru de Monitorizare Lepsa/Strei un punct de informare a turistilor si localnicilor cu privire la Reteaua Natura 2000 si Reteaua locala de protectie a carnivorelor mari. Cu acest prilej, a fost instalat un pavilion tip cort unde reprezentantii institutiilor organizatoare au oferit vizitatorilor informatii si materiale educative.

© 2010 APM Vrancea - Toate drepturile rezervate APM Vrancea