carnivore mari  
CARNIVORE MARI
° Lupul
° Ursul
° Rasul

Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea

    Comisia Europeana a lansat in 1992 programul LIFE, acesta fiind un instrument financiar prin care se co-finanteaza initiative care promoveaza o dezvoltare durabila a mediului, protectia naturii si a habitatelor, structurile administrative si serviciile de mediu, educarea si informarea populatiei din spatiul european (statele membere si statele in curs de aderare).

   In faza a III–a, implementata in perioada 2000 – 2004 si ulterior extinsa pana in 2006 datorita intarzierii adoptarii bazei legale a programului LIFE, se continua activitatile de conservare a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, in mod special prin intermediul retelei Natura 2000.

  Proiectul LIFE05NAT/RO/000170Imbunatatirea sistemului de protectie a carnivorelor mari din judetul Vrancea” este finantat de Uniunea Europeana prin programul LIFE III si a fost elaborat in vederea continuarii activitatilor de conservare, administrare si refacere a populatiilor viabile de carnivore mari apartinand speciilor Ursus arctos, Canis lupus si Lynx lynx, ca parte a ecosistemelor judetului Vrancea, in coexistenta cu populatia locala.

   Activitatile care vor fi puse in practica prin intermediul acestui proiect, preced o initiativa care s-a materializat prin intermediul unui alt program LIFE cu finantare europeana, incepand cu anul 2002, LIFE02/NAT/RO/8576, intitulat „Conservarea in situ a carnivorelor mari din judetul Vrancea”.

© 2010 APM Vrancea - Toate drepturile rezervate APM Vrancea