carnivore mari  
ACTIUNI MANAGEMENT
° Plan management
   - Realizarea bazei de date GIS cu persoanele si institutiile responsabile de managementul terenurilor
   - Componenta Comitetului Director al detinatorilor de terenuri
   - Planuri de management
° Garduri electrice
   - Componentele gardului electric
   - Principiul de functionare
   - Montarea gardului electric
   - Intretinerea gardului electric
   - Sfaturi practice
   - Beneficiile gardului electric
   - Implementarea sistemelor moderne de protectie a stanelor
° Unitatea de Interventie
   - Centrul de Monitorizare si Reabilitare
   - Unitate Mobila pentru salvarea Animalelor (A.R.M.U.)
° Monitorizare carnivore mari & prada
   - Estimarea cu ajutorul capcanelor pentru par
   - Localizarea cu ajutorul camerelor foto automate
   - Estimarea populaţiei de carnivore mari pe baza urmelor
   - Localizare GPS (Global Positioning System)
   - Localizare VHF (Very High Frequency)
° Natura 2000
   - Conceptul Natura 2000
   - Situri Natura 2000 in Vrancea

Monitorizare carnivore mari & prada

   In vederea evaluarii populatiilor de carnivore mari si a prazii, se vor folosi tehnici diferite, cum ar fi :
-localizarea VHF prin (radiotelemetrie),
-localizarea GPS (Global Positioning System),
-localizarea cu ajutorul camerelor de fotografiat
-estimarea abundentei relative a speciilor cu ajutorul capcanelor pentru par

   Modalitatea cea mai intalnita pentru estimarea si intelegerea teritoriului carnivorelor mari, a statutului si a biologiei acestor specii este radio-telemetria. Consiliul Europei considera monitorizarea radio, GPS si satelitara ca o activitate prealabila esentiala in elaborarea planurilor de management, asa cum e stipulat in planurile de actiune pentru urs, lup si ras. Urmarindu-se activitatile de eliberare din lat a animalelor, in special a ursilor, s-a observat ca exista riscul ca animalele sa moara din cauza ranilor. De aceea activitatile de salvare vor fii urmate de activitati de radio-monitorizare in scopul obtinerii unei eficiente de 100%; aceste activitati vor spori cantitatea de date si ne vor permite promovarea actiunilor utile de conservare.

   De asemenea, evaluarea carnivorelor mari se va face utilizandu-se tehnici neinvazive, permitand crearea unei baze de date. Acest lucru este necesar pentru stabilirea noilor planuri de management pentru ariile protejate care vor fi propuse ca situri Natura 2000.

   Pentru inceput a fost stabilita o metodologie de evaluare a carnivorelor mari si a speciilor prada, studiul fiind poiectat pentru o perioada de 3 ani. Acest interval permite realizarea unor rapoarte intermediare utilizate pentru intocmirea planurilor de management pentru siturile Natura 2000, precum si realizarea studiilor de ocupare a habitatelor pentru o serie de specii in sezoane multiple.

   Populatiile de carnivore mari sunt considerate ca populatii inchise, fara emigranti si imigranti. Pentru estimarea abundetei relative este utilizat programul Mark Capture-Recapture, pentru proiectarea studiului Hawth’s Tools (stabilirea caroiajului de prelevare 3x3 km si selectarea punctelor de prelevare), pentru studiul de ocupare a habitatelor Presence, iar pentru prelucrarea vizuala a datelor, ArcGis si Manifold.

   Metodologia cuprinde:
-descrierea succinta a tehnicilor utilizate,
-modalitati de prelevare a probelor,
-modalitati de instalare a echipamentelor,
-instalare situri (selectare randomizata),
-inregistrare si realizare a formularelor de date.

© 2010 APM Vrancea - Toate drepturile rezervate APM Vrancea