life ursus
  Proiect LIFEURSUS
LIFEURSUS Project
life ursus Scop
life ursus Obiective
life ursus Actiuni
life ursus Rezultate
life ursus Arealul proiectului
life ursus Beneficiari si parteneri
Prima pagina Finantatori Contact
lifeursus lifeursus lifeursus
   Rezultatele asteptate ale proiectului
 

   • Evaluarea statutului actual de conservare al populatiei de urs brun in cele 15 situri Natura 2000 suprapuse proiectului;
   • Reducerea numarului de exemplare de urs recoltate de vanatori in cadrul cotei de interventie asupra nivelului populatiei;
   • Elaborarea si diseminarea catre managerii unitatilor cinegetice a unui manual privind metodele optime de evaluare cantitativa si calitativa a populatiilor de urs brun si a indivizilor. Acesta va fi manualul managerilor faunei salbatice si a agentilor de teren;
   • Dupa obtinerea informatiilor corecte referitoare la nivelul populatiei de urs brun si densitatea din fiecare unitate de management cinegetic, metodele de conservare ale speciei tinta vor fi optimizate la nivelul intregului proiect;
   • Reducerea cazurilor in care unica solutie este uciderea unor exemplare, prin promovarea unor masuri alternative si extinderea la nivel national a experientei dobandite in cadrul proiectului;
   • Metodologie standardizata pentru evaluarea riscurilor in ceea ce priveste ursii problema si ursii habituati;
   • Salvarea unor exemplare de ursi braconati si prinsi in laturi la nivelul intregului areal al proiectului;
   • Diminuarea numarului de ursi problema ucisi prin relocarea acestora;
   • Reducerea conflictelor cu localnicii prin indepartarea ursilor habituati;
   • Reabilitarea tuturor cazurilor de pui de ursi abandonati sau orfani prin cresterea capacitatii de interventie si de primire a Centrului de Reabilitare;
   • Toti puii de urs orfani (cel putin 10-15 anual) vor ajunge inapoi in mediul natural ca veritabili reprezentanti ai speciei;
   • Reducerea numarul exemplarelor de ursi habituati sau problema prin preluarea si reabilitarea puilor ursoaicelor problema;
   • 30 de sisteme de garduri electrice montate anual la culturi agricole, stane si ferme apicole de pe raza proiectului;
   • Reducerea pagubelor la minim 20 de culturi agricole, stane si ferme apicole pe an prin utilizarea unor sisteme si substante repelente;
   • Reducerea nivelului pagubelor la nivelul intregii suprafete a proiectului;
   • Reducerea conflictelor dintre urs si localnici;
   • Promovarea in randul fermierilor a celor mai bune practici de reducere a pagubelor produse de ursi;
   • Reducerea fragmentarii si degradarii habitatelor prin realizarea unor propuneri de asigurare a conectivitatii siturilor Natura 2000 desemnate conservarii speciei Ursus arctos;
   • Diminuarea atitudinii ostile ale localnicilor fata de ursi si fata de siturile Natura 2000, prin valorizarea produselor locale.